Arbetsområden

Klicka på den blåa länken för information om uppgiften.

Sidan kommer uppdateras under hösten, då jag kommer arbeta på låg- och mellanstadiet.

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Hyvla, t.ex. skärbräda, skylt, stövelknäckt, bokstöd m.fl.
Seriefigur, målad av plywood, därefter gör du en hylla till figuren. (samarbete med so, svenskan)
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 5

Spel, (samarbete med Textilslöjden, So och Bilden)
Sked, Slev, Salladsbestick, urholkning och egen design
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 6

Hylla, av trä, typ Mormors hylla, med egen tvist/modern design.
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 7

Designprojektet Hyllan, designa en Hylla av en meter Björk + från “Bra att ha lådan” + Återvunnet.
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 8

Tejphållare, helt egna lösningar, krav hållaren ska fungera och vara väl designad i någon speciell still.
Klocka, Uppgiften är att tillverka en klocka där en tidsepok eller trend gestaltas.
Du väljer en tidsepok/trend som du ska gestalta/beskriva så att betraktaren kan sammankoppla ditt föremål med din tidsepok/trend.
T.ex. Flower power epoken (70-tal) med peace märken, kärlek, mycket färg osv…
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 9

Foto ram, Del: 1 teknik bladning, mät övning, Del: 2 egen design på ramen med koppling till trender eller traditioner i någon kultur som du väljer.
Tema kök, t.ex. knivställ, kryddställ, flaskställ eller liknande.  Vilka kopplingar har ”slöjdföremålet” till någon trend eller någon tradition i någon kultur.  Beskriv din tolkning. Ta gärna datorn till din hjälp för att leta.
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.
Alla uppgifter ska redovisas skriftligt.