Arbetsområden LGR22

Klicka på den blåa länken för information om uppgiften.

# = obligatorisk, – = valbar

Åk 2

# Namnskylt, i trä så alla vet vad du heter
# Bil, du ska tillverka en bil som kan rulla, så vi kan tävla i vilken som rullar längst.
Fantasifigur, bygg en egen figur från ”Bra att ha lådan”.

Åk 3

# Smörkniven, gör en ny egen design av en klassiker.
# Hängare eller Galge, något att hänga upp på…

Spel, du designar och planerar ditt spel innan du börjar.

Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 4

# Trollstav, bli din egen Harry Potter.
# Seriefigur, målad av plywood, därefter gör du en miljö till figuren (samarbete med so, svenskan).
Smycke, du designar och planerar ditt smycke i Trä eller Metall men du kan även blanda material.
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 5

# Sked, Slev, Salladsbestick, urholkning och egen design.
# Bandjärns figur, skapa dessutom en miljö till figuren (samarbete med textilen).
Tälja en Brummare eller en Enhandsbokhållare, träna på att tälja samt att skära in mönster.

Mobilställ, du designar och planerar ditt Mobilställ, Bokställ, Glasögonställ i Trä.

Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 6

# Mormorshylla, av trä, med egen tvist och modern design, gärna med inslag av andra material.
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Alla uppgifter ska redovisas/utvärderas skriftligt i Slöjdboken.

Högstadieuppgifterna kommer att ligga kvar trots att jag har bytt till låg & mellanstadiet 2019

Arbetsområden LGR11

Åk 7

Designprojektet Hyllan, designa en Hylla av en meter Björk + från “Bra att ha lådan” + Återvunnet.
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 8

Tejphållare, helt egna lösningar, krav hållaren ska fungera och vara väl designad i någon speciell still.
Klocka, Uppgiften är att tillverka en klocka där en tidsepok eller trend gestaltas.
Du väljer en tidsepok/trend som du ska gestalta/beskriva så att betraktaren kan sammankoppla ditt föremål med din tidsepok/trend.
T.ex. Flower power epoken (70-tal) med peace märken, kärlek, mycket färg osv…
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 9

Foto ram, Del: 1 teknik bladning, mät övning, Del: 2 egen design på ramen med koppling till trender eller traditioner i någon kultur som du väljer.
Tema kök, t.ex. knivställ, kryddställ, flaskställ eller liknande.  Vilka kopplingar har ”slöjdföremålet” till någon trend eller någon tradition i någon kultur.  Beskriv din tolkning. Ta gärna datorn till din hjälp för att leta.
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Alla uppgifter ska redovisas/utvärderas skriftligt i Google Classroom.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.