Arbetsområden

Klicka på den blåa länken för information om uppgiften.

Åk 2

Namnskylt, så alla vet vad du heter
Bil, du ska tillverka en bil som kan rulla så vi kan tävla i vilken som rullar längst.
Fantasifigur, hur ser din figur ut…
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 3

Smörkniven, gör en ny egen design av en klassiker.
Hängare eller Galge, något att hänga upp sig på…
Microgolf, Du designar och planerar din golfbana med olika hinder (fasta eller löstagbara)
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 4

Trollstav, bli din egen Harry Potter.
Seriefigur, målad av plywood, därefter gör du en hylla till figuren. (samarbete med so, svenskan)
Smycke, du designar och planerar ditt Smycke i Trä eller Metall.
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 5

Sked, Slev, Salladsbestick, urholkning och egen design.
Bandjärns figur, i en egen skapad miljö. (samarbete med tekniken där du gör en Skylt i 3D-skrivaren)
Tälja en Brummare eller en Enhandsbokhållare, träna på att tälja samt att skära in mönster.
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 6

Mormorshylla, av trä, med egen tvist/modern design.
Kapsylöppnaren, i metall med egen design.
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Alla uppgifter ska redovisas skriftligt i Slöjdboken.

Högstadieuppgifterna kommer att ligga kvar trots att jag har bytt till låg & mellanstadiet 2019

Åk 7

Designprojektet Hyllan, designa en Hylla av en meter Björk + från “Bra att ha lådan” + Återvunnet.
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 8

Tejphållare, helt egna lösningar, krav hållaren ska fungera och vara väl designad i någon speciell still.
Klocka, Uppgiften är att tillverka en klocka där en tidsepok eller trend gestaltas.
Du väljer en tidsepok/trend som du ska gestalta/beskriva så att betraktaren kan sammankoppla ditt föremål med din tidsepok/trend.
T.ex. Flower power epoken (70-tal) med peace märken, kärlek, mycket färg osv…
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Åk 9

Foto ram, Del: 1 teknik bladning, mät övning, Del: 2 egen design på ramen med koppling till trender eller traditioner i någon kultur som du väljer.
Tema kök, t.ex. knivställ, kryddställ, flaskställ eller liknande.  Vilka kopplingar har ”slöjdföremålet” till någon trend eller någon tradition i någon kultur.  Beskriv din tolkning. Ta gärna datorn till din hjälp för att leta.
Egen uppgift, gör en skiss berätta om din ide, få godkänt innan du börjar arbeta.

Alla uppgifter ska redovisas skriftligt i Google Classroom.